data.altinn.no - en del av Altinn-plattformen

Api-er for datadeling

Registrer deg Se på api-ene

Seriøsitetsinformasjon

eBevis

Altinn-autorisasjon

Om data.altinn.no

Data.altinn.no er laget for å kunne forenkle utveksling av informasjon mellom ulike virksomheter og det offentlige, med et formål om å gjenbruke informasjon som det offentlige allerede har. Ved hjelp av autorisasjonsløsningen i Altinn eller hjemmel vil informasjonen kunne hentes direkte fra datakilden.

Når et samtykke er gitt kan det hentes en datapakke som inneholder en sammenstilling av den etterspurte informasjonen fra èn eller flere datakilder. Løsningen henter, setter sammen og minimerer dataene. Informasjonen kan deretter hentes ned. 

Data.altinn.no tilbyr dataminimering og skreddersøm for ulike caser, ved at datasettene kan defineres og eksponeres i mange varianter. Det kan være fra samme kilde, med forskjellige krav til autorisasjon.

Data.altinn.no er en generell datadelingsløsning med et generisk API, hvor all data hentes fra autoritativ kilde hver gang. Autentiseringen skjer med API-key og virksomhetssertifikat, og vil på sikt utvides til å støtte Maskinporten og Altinn-tokens.

Komponenten benytter funksjonalitet som samtykke, tjenesteeierstyrt rettighetsregister, autorisasjon (roller og rettigheter) og definerte datakilder.

Lenker til teknisk dokumentasjon i Altinn Docs: https://altinn.github.io/docs/utviklingsguider/data.altinn.no/