data.altinn.no - en løsning for datadeling

Enkelt og sikkert - rett fra kilden

Registrer deg Se produktene Se på API-ene

Hvordan fungerer data.altinn.no?

Data.altinn.no er laget for å kunne forenkle utveksling av informasjon mellom ulike virksomheter og det offentlige, med et formål om å gjenbruke informasjon som det offentlige allerede har. Ved hjelp av autorisasjonsløsningen i Altinn eller hjemmel vil informasjonen kunne hentes direkte fra datakilden.

Når et samtykke er gitt kan det hentes en datapakke som inneholder en sammenstilling av den etterspurte informasjonen fra èn eller flere datakilder. Løsningen henter, setter sammen og minimerer dataene. Informasjonen kan deretter hentes ned. 

Data.altinn.no tilbyr dataminimering og skreddersøm for ulike caser, ved at datasettene kan defineres og eksponeres i mange varianter. Det kan være fra samme kilde, med forskjellige krav til autorisasjon. Les mer om domenetjenester på Altinn Docs.

Data.altinn.no er en generell datadelingsløsning med et generisk API, hvor all data hentes fra autoritativ kilde hver gang. Autentiseringen skjer med virksomhetssertifikat eller Maskinporten. Konsumenter må også registrere seg og opprette en API-nøkkel som blir gitt tilgang til en domenetjeneste.

Komponenten benytter funksjonalitet som samtykke, tjenesteeierstyrt rettighetsregister, autorisasjon (roller og rettigheter) og definerte datakilder.

For mer teknisk informasjon, se utviklingsguiden på Altinn Docs.