Produkter

Her er en oversikt over produktene på data.altinn.no som representerer de ulike domenetjenestene som tilbys.
Les mer om domenetjenestene på Altinn docs.

Merk at de ulike domenetjenestene alle rent teknisk benytter samme API.